Strefa Klienta

Zapisz się do newslettera

Poznaj nasze nowości oraz unikalne oferty szybciej niż inni!

Polityka prywatności

1.    Julia Jazgar - Kaczorowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: JJ Julia Jazgar - Kaczorowska z siedzibą przy ul. Poranek 1, 02 – 995 Warszawa, REGON: 280080329, NIP: 7392202540, zwana dalej JJ jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), obliguje się do właściwej ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego http://www.outletf1.pl/ . Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu +48512128587 lub za pomocą poczty elektronicznej kontakt@outletf1.pl.
2.    Dla skutecznej realizacji ochrony danych osobowych Administrator Danych Osobowych zapewnia:
a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne
i rozwiązania organizacyjne,
b) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,
c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
3.    Dane udostępnione przez Użytkowników są przetwarzane w celach związanych
z korzystaniem z usług świadczonych przez JJ, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez JJ również w celach statystycznych i marketingowych.
4.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość świadczenia usług przez Sprzedawcę.
5.    Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwatrzania oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego.
6.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
7.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8.    Użytkownik ma prawo w każdym czasie domagać się od JJ zaniechania przetwarzania jego danych osobowych, jednak przedmiotowe żądanie może się wiązać z zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
9.    Użytkownik zobligowany jest do przekazywania swoich danych osobowych oraz innych treści zgodnie z istniejącym stanem faktycznym oraz w formie nienaruszającej jakichkolwiek praw osób trzecich.
10.    Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
11.    Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania przydatności, a w przypadku danych osobowych udzielonych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do momentu ustania przydatności lub wycofania zgody. 

Pliki cookies
Strona www.outletf1.pl (należąca do Julii Jazgar - Kaczorowskej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: JJ Julia Jazgar - Kaczorowska z siedzibą przy ul. Poranek 1, 02 – 995 Warszawa, REGON: 280080329, NIP: 7392202540, zwana dalej JJ) korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze użytkownika bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących aktywności użytkownika w Internecie, w celu prezentowania użytkownikowi dopasowanych reklam, oceny niektórych informacji w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, czyli profilowania (w sposób uproszczony analizujemy aktywność użytkownika dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych klientów, nie wpływając jednak istotnie na ich decyzje), analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych informacji. Państwa zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez firmę JJ, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. W zakresie, w jakim uzyskane informacje mogą zostać uznane za dane osobowe, administratorem tychże danych jest Julia Jazgar - Kaczorowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: JJ Julia Jazgar - Kaczorowska z siedzibą przy ul. Poranek 1, 02 – 995 Warszawa, REGON: 280080329, NIP: 7392202540.